Gå til hovedindhold

Mål for rotteindsats

Albertslund Kommune har følgende ønsker til en forbedret indsats på rotteområdet

Indhold

    Albertslund Kommune har følgende ønsker til en forbedret indsats på rotteområdet:

    Rotte-web eller tilsvarende ønskes benyttet som en fælles kommunikationsplatform mellem Spildevandsselskabet, Kommune og rottebekæmper; bl.a. således at de enkelte anmeldelser og tilknyttede aktioner er samlet et sted og kan "følges til dørs". Dette for at borgeren kan opleve en god sammenhængende og informativ service fra kommunen samlet set.
    Data om placering af rottespærrer, brønddata mv. skal fremgå af GIS-kort, og opdateres løbende således at der er et fælles opdateret administrationsgrundlag.
    Rotte-handlingsplan ønskes opdateret i samarbejde med HOFOR–kommunerne og der lægges strategi for samarbejdet og indsatsen til forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kloaksystemet.