Gå til hovedindhold

Klimatilpasning

Som bekendt er vi alle udfordret af klimaforandringerne. I Danmark og også i Albertslund Kommune skal vi indrette os på færre og kraftigere regnvejrshændelser.

Indhold

  Som bekendt er vi alle udfordret af klimaforandringerne. I Danmark og også i Albertslund Kommune skal vi indrette os på færre og kraftigere regnvejrshændelser. I Albertslund Kommune har vi arbejdet med udfordringen længe og har set klimaudfordringen som muligheden for at tænke nyt.

  Udvikling indenfor klimatilpasning handler om at være på forkant, se muligheder i udfordringerne og sikre gode synergier. Albertslund Kommune har gennemført flere projekter med sigte på klimatilpasning og klimasikring. Ved at integrere og tilbageholde regnvandet via våde enge til glæde og gavn for natur og borgere renses vandet samtidig med, at det mindsker risikoen for, at vandet skaber oversvømmelse for nabokommunerne længere nede af å-systemerne. En genskabelse af Store Vejleås våde enge og vandløbsrestaureringer både af Store Vejleå og Harrestrup Å er en vigtig del af Albertslunds klimatilpasning, samtidig med, at det har en række gode synergieffekter for både vandmiljø, biodiversitet og de daglige rekreative oplevelser.

  Gennemførte projekter

  I 2005 blev der etableret våde enge i Egelundsparken. Disse blev udvidet i 2013 til at kunne modtage endnu kraftigere nedbør. Det er planlagt at lede en meget større del af regnvandsafstrømningen via Kanalen til Vandhaverne i forhold til nu, hvor langt størstedelen løber til Vridsløselille å og videre til Tueholm Sø. Projektet skal være med til at sikre Albertslund Centrum mod oversvømmelse i fremtiden. Se klimatilpasningsplan 2012

  Se den fremadrettede plan for arbejdet med klimatilpasning

  Kilde: Kommuneplan 2013 Albertslund Kommune

  Kortet illustrerer områder, hvor oversvømmelser har store økonomiske konsekvenser og områder med mindre konsekvenser. Der er udført beregninger med gentagelsesperioder på henholdsvis 5 og 10 år, svarende til de anbefalede minimumskrav defineret i Spildevandskomitéens Skrift nr. 27. Beregningerne viser hvordan afløbssystemerne klarer sig under nuværende forhold og på hvordan de klarer sig med de forventede klimaændringer.