Gå til hovedindhold

Datahåndtering

Albertslund kommune vil gerne samarbejde om at få effektiviseret og skabt "smarte" og intelligente løsninger i håndteringen og udvekslingen af data mellem Albertslund Kommune, Spildevandsselskabet, Renseanlægget, Naturstyrelsen m.fl.

Indhold

  Albertslund kommune vil gerne samarbejde om at få effektiviseret og skabt "smarte" og intelligente løsninger i håndteringen og udvekslingen af data mellem Albertslund Kommune, Spildevandsselskabet, Renseanlægget, Naturstyrelsen m.fl. Målet skal blandt andet være at effektivisere afrapporteringen til f.eks. statslige myndigheder som Naturstyrelsen (herunder PULS(PunktUdLedningsSystem)) samt hurtigt og effektivt at kunne give input til årsopgørelser og grønne regnskaber, input til renseanlæggets kapacitetsplanlægning og den øvrige planlægning i kommunen. Mellem kommunen og Spildevandsselskabet forventes der i perioden fremover at være en løbende kvalitetssikring, udveksling og opdatering af datagrundlaget for regn- og spildevandssystemet i kommunen.

  Modeller

  I samarbejde med Spildevandsselskabet er der opstillet flere hydrauliske modeller for regnvandssystemet. Modellerne indeholder informationer over alle overfladearealer med afstrømning til regnvandssystemet samt brønd-, ledning-, pumpe- og bassinelementer i offentlige arealer og enkelte elementer på privat grund, hvor disse har signifikant betydning. Modellerne er senere slået sammen til én samlet hydraulisk model over regnvandssystemet, og der arbejdes nu på at bygge en ny ensartet og opdateret model, som også indeholder en opdateret dynamisk beskrivelse af vandløbene og forbindelsen til regnvandsmodellen.

  For spildevandssystemet foreligger der en overordnet dynamisk hydraulisk model, som har været varetaget af det tidligere Spildevandscenter Avedøre - nu Biofos. I forlængelse af arbejdet med den nye detaljeret og ensartet regnvandsmodel bygges der samtidig en ny detaljeret model over spildevandssystemet.

  Målinger

  Spildevandsselskabet forventer at udarbejde en mere overordnet strategi for målinger i løbet af 2016 og 2017. Strategien skal forene overvejelser om uvedkommende vand og opsætning af flowmålere til kalibrering af de hydrauliske modeller. Hvis de to ting kan kombineres forventes der at være gode synergieffekter at hente. Målinger på regn- og spildevandet skal desuden understøtte arbejdet med at reducere mængden af uvedkommende vand, indsatser med kildeopsporing, kampagner eller andet.