Gå til hovedindhold

Økonomi

De tiltag, der er beskrevet i spildevandsplanen gennemføres i vid udstrækning af Spildevandsselskabet ( HOFOR Spildevand Albertslund), som Albertslund Kommune er medejer af gennem HOFOR Spildevand Holding A/S.

Spildevandsplan - indledning

Indhold

  De tiltag, der er beskrevet i spildevandsplanen gennemføres i vid udstrækning af Spildevandsselskabet ( HOFOR Spildevand Albertslund), som Albertslund Kommune er medejer af gennem HOFOR Spildevand Holding A/S.

  HOFOR Spildevand Albertslund A/S er omfattet af vandsektorlovens regler om økonomisk regulering. Det er Forsyningssekretariatet, der fastsætter de økonomiske rammer for den maksimale takst, som selskabet må opkræve. Forsyningssekretariatet fastsætter ligeledes generelle og individuelle effektiviseringskrav til den del af selskabets omkostninger, som selskabet kan påvirke.

  De individuelle effektiviseringskrav fastsættes på baggrund af en benchmarking af samtlige.

  Den økonomiske ramme, der er tilgængelig for selskabets omkostninger til drift, vedligeholdelse og nyinvesteringer, er således givet udefra, og selskabet skal indenfor denne rammer sikre en hensigtsmæssig varetagelse af spildevandsopgaven i kommunen. Der kan dog søges om tillæg til indtægtsrammen ved væsentlige udvidelser i kloakeringsområdet, ved klimatilpasningsprojekter mv.

  Anlægsinvesteringer

  HOFOR Spildevand Albertslund A/S sikrer løbende renovering af ledningsnettet i kommunen baseret på et princip om tilstandsbaseret vedligehold, dvs. at renovering sker i takt med at behovet opstår. Herudover investeres der løbende i udbygninger mm. Albertslund Kommune og HOFOR afholder årligt møder for at drøfte de kommende års aktiviteter og investeringer,.