Gå til hovedindhold

Renseanlæg

Spildevandet fra husholdninger og virksomheder i Albertslund ledes til BIOFOS Renseanlæg Avedøre, hvor det renses og derefter ledes til Køge Bugt.

Indhold

    Spildevandet fra husholdninger og virksomheder i Albertslund ledes til BIOFOS Renseanlæg Avedøre, hvor det renses og derefter ledes til Køge Bugt. BIOFOS Renseanlæg Avedøre er en del af selskabet BIOFOS, som ejer tre rensningsanlæg - henholdsvis Avedøre, Damhusåen og Lynetten, der tilsammen årligt renser 130 mio m3 spildevand fra 1,2 mio mennesker og virksomheder i hovedstadsområdet.

    På renseanlægget fjernes hovedparten af spildevandets indhold af partikler i form af organisk og uorganisk stof samt næringssalte i form af kvælstof , fosfor mm. Udledningen af tungmetaller og andre miljøfremmede stoffer til Køge Bugt reduceres også ved renseprocessen, da en væsentlig del af disse nedbrydes eller fjernes fra spildevandet med slammet.

    Et årligt grønt regnskab redegør for renseanlæggets årlige rensede mængder spildevand samt for spildevandets indhold af diverse stoffer målt ved kontrol og driftsprøver ved afgang fra renseanlægget.

    For mere information se Biofos