Gå til hovedindhold

Indledning til spildevandsplanen

Spildevandsplan 2016 er en generel revision af Albertslund Kommunes spildevandsplan fra 2003. Planen består af en status- og plandel.

Spildevandsplan - indledning

Indhold

    Spildevandsplan 2016 er en generel revision af Albertslund Kommunes spildevandsplan fra 2003. Planen består af en status- og plandel.

    Spildevandsplanen er en sektorplan under kommuneplanen, og den beskriver kommunens planlægning på spildevandsområdet. Spildevandsplanen støtter op om kommunens langsigtede mål om at arbejde for en helhedsorienteret udvikling og være på forkant med blandt andet klimaforandringerne. Planen er kommunens administrative grundlag og er et væsentligt virkemiddel til sikring af en bæredygtig forvaltning af vandkredsløbet.

    Spildevandsplanen angiver ligeledes serviceniveauet samt anlægsbehovet som Spildevandsselskabet skal efterleve.

    I vore bestræbelser på at realisere planens intentioner og projekter vil vi lægge vægt på en åben dialog med de forskellige parter og interessenter : Borgere, erhvervsliv, Spildevandsselskab, Renseanlægget mfl.

    Vi vil arbejde målrettet med formidling af indholdet i spildevandsplanen bl.a. via løbende dialog i naturgruppen og brugergruppen i Albertslund.