Gå til hovedindhold

Punktkilder

Slaggerdepoter og afværgning

Indhold

  Slaggedepoter

  Perkolat fra Vestforbrændingens slaggedepoter i Vestskoven køres til Biofos i Avedøre.

  I perioden 2008-2011 blev der bortkørt fra 1700 til 2700 m3 pr. år direkte til BIOFOS.

  Perkolat fra støjvoldene ved Motorring 4 ledes til spildevandskloakken ved Vestskovvej.

  Afværge

  På Naverland 26 i Albertslund ligger en af Danmarks største forureninger med trichlorethylen. Via det etablerede afværgeanlæg oppumpes og afledes årligt op til 50.000m3 til regnvandssystemet. Herudover er der afværgeforanstaltninger på bl.a.:

  Blokland, hvor der blev etableret afværge for klorerede opløsningsmidler i år 2000. Der blev i 2014 oppumpet 25.000 m3. Også på Værkstedsgården 14 og Roskildevej 2-4 er der afværge med en forholdsmæssig mindre mængde oppumpning og udledning.

  Årligt skønnes den samlede årlige oppumning og udledning til regnvandssystemet at ligge på omkring 100.000 m3.

  I sommeren 2014 blev der lukket for afværgen ved St. Vejleå Kildeplads og dermed for udledningen af mere end 1 million m3 (1.091.800 m3 i 2012) grundvand til St. Vejleå.

  Kort over punktkilder