Gå til hovedindhold

Lovgrundlag

Spildevandsplanens formål er at beskrive, hvorledes miljøbeskyttelseslovens rammer og intensioner konkret sikres gennemført på spildevandsområdet i kommunen.

Spildevandsplan - lovgrundlag

Indhold

  Spildevandsplanens formål er at beskrive, hvorledes miljøbeskyttelseslovens rammer og intensioner konkret sikres gennemført på spildevandsområdet i kommunen. Målene beskrives og udmøntes hovedsageligt via miljømålsloven
  og de tilhørende vandplaner. Herudover er der dele af målene i kommunens klimatilpasningsplan, som helt eller delvist indarbejdes i spildevandsplanen.

  I det følgende beskrives og præsenteres det lovgrundlag som spildevandsplanlægningen bygger på samt den øvrige planlægning i kommunen som spiller sammen med spildevandsplanlægningen.

  Love

  Relevante love

  Planer

  Relevante planer - kommune- og lokalplaner, vandforsyningsplan mm.

  Kendelser

  Nærværende spildevandsplan erstatter samtlige tidligere Landvæsens Kommissions kendelser fra perioden 1960-1980. Landvæsens Kommissionens kendelser for henholdsvis Harrestrup Å og Store Vejle å udgår og erstattes af aftaler indgået mellem oplandskommunerne for de to å-løb.