Gå til hovedindhold

Målsætninger for recipienterne

For at opnå en yderligere forbedret tilstand af vandløbene i Albertslund er det nødvendig med en række indsatser, der kan forbedre vandets kvalitet, og samtidig øge muligheden for flere naturoplevelser i kommunen og skabe øget biodiversitet.

Indhold

  For at opnå en yderligere forbedret tilstand af vandløbene i Albertslund er det nødvendig med en række indsatser, der kan forbedre vandets kvalitet, og samtidig øge muligheden for flere naturoplevelser i kommunen og skabe øget biodiversitet.

  Følgende miljømål fremgår af vandområdeplanerne (2015-2021) :

  • Senest med udgangen af 2021 skal Harrestrup Å have opnået god økologisk tilstand– hævet fra ringe økologisk tilstand i dag.
  • Også Bymoserende skal have opnået god økologisk tilstand. Bymoserende har i dag moderat økologisk tilstand.
  • St. Vejleå skal ligeledes have opnået god økologisk tilstand med udgangen af 2021. Her er en indsats (foreslået/indstillet af Vandrådet) om "genslyngning kombineret med afværgeforanstaltninger", hvor der er tænkt på strækningen forbi Bassin P.
  • Tueholmsøen, som St. Vejleå løber ud i, skal med udgangen af 2021opnå god økologisk tilstand og god kemisk tilstand. Tueholmsøen har i dag moderat tilstand og Vallensbæk Sø har ringe tilstand; Vallensbæk Kommune står for planlægningen, Spildevandsselskabet for drift og vedligeholdelse af Vallensbæk Sø.
  • Risby Å driftes og administreres af Egedal Kommune; her er der flere indsatser: "udlægning af groft materiale, udskiftning af materiale, etablering af træer, etablering af sandfang".

  For alle vandløb gælder endvidere, at god kemisk tilstand skal være opnået senest med udgangen af 2021.

  De konkrete indsatser for at opfylde målsætningerne vil fremgå af den kommende kommunale vandhandleplan, som forventes at blive udarbejdet i tæt samarbejde med de involverede nabo-kommuner og med udgangspunkt i de samarbejder, som allerede eksisterer omkring forbedring af Harrestrup å og St. Vejle å.

  Indsatserne i Albertslund Kommune forventes især koncentreret om Store Vejleå, som udgør det største vandløb i kommunen. Alle indsatser vil fremgå af den kommunale vandhandleplan, som udarbejdes i forlængelse af vandområdeplanerne, der forventes at træde i kraft primo 2016.

  Vandhandleplan 2010-2015 videreføres i en revideret udgave.