Gå til hovedindhold

Planer

Relevante planer - kommune- og lokalplaner, vandforsyningsplan mm.

Indhold

  Kommuneplan og lokalplaner

  Kommuneplan 2013 er kommunalbestyrelsens plan for hvordan Albertslund Kommune skal udvikle sig de næste 12 år. Med udgangspunkt i kommunens planstrategi "Forstad på Forkant" sætter Kommuneplan 2013 rammen for, hvordan Albertslunds mange kvaliteter som by og grønt område kan styrkes. Et vigtigt fokus er på regnvandssystemet i kommunen, på måden de øgede mængder regn skal håndteres, og hvordan vi indretter os på et andet klima.

  Vandforsyningsplan

  HOFOR ( Hovedstadsområdets Forsyningsselskab) forsyner i dag Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, København, Rødovre og Vallensbæk kommuner med vand. Det er de enkelte kommuner, der står for at udarbejde og revidere vandforsyningsplanerne. Albertslund Kommunes vandforsyningsplan blev godkendt for planperioden 1997 til 2010, og derefter forlænget i to omgange. Vandforsyningsplanen forventes at foreligge med fornyet planperiode fra starten af 2017 og med fornyede retningslinjer for den fremtidige struktur og udvikling i vandforsyningen.

  Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

  Albertslund Kommune har indsatser for grundvandsbeskyttelse i tre kortlagte områder : Smørum Ballerup, Taastrup Nord, Herlev-Glostrup.

  En ny samlet indsatsplan for hele kommunen forventes at træde i kraft primo 2017.

  Klimatilpasningsplan

  Klimatilpasningsplanen er fra 2012. De oplistede ikke afsluttede klimaindsatser i klimatilpasningsplanen er overført til spildevandsplanens handleplan, hvor planlagte indsatser opdateres løbende - som minimum årligt.

  Rottehandlingsplan

  Den nugældende plan dækker 2016-2018. Planen kan læses her

  Affaldsplan

  Affaldsplanen dækker perioden 2013- 2018.

  Vandspareplan

  Spildevandsselskabet er ved at lægge sidste hånd på en samlet Vandspareplan, hvor strategien er at få indirekte kontakt til 1 mio borgere over de næste år. Dette gøres bl.a.ved at uddanne (teknisk vandspare-uddannelse) driftpersonale på skoler, institutioner, boligforeninger mm, så de kan videreformidle de gode historier og vaner videre ud i skolen, institutionen, foreningen mm. Albertslund Kommune har siden 2010 arbejdet med et mål om 25% reduktion af vandforbruget i de kommunale institutioner. Der har generelt været et faldende vandforbrug i kommunen som helhed. En udvikling som forventes at fortsætte og vil få betydning for spildevandsmængderne i kommunen.