Gå til hovedindhold

Forventet byudvikling

Spildevandsmængderne i Albertslund forventes ikke at stige i betydeligt omfang.

Indhold

  Spildevandsmængderne i Albertslund forventes ikke at stige i betydeligt omfang.

  Rækkefølge for boligudvikling

  Boligudviklingen i Albertslund Kommune er af begrænset karakter i forhold til den samlede boligudvikling i Greater Copenhagen.

  Lokalplanlagte områder, arealer til plejeboliger, Hyldager, Stensmosegård og Hjørnegrunden samt byomdannelses- og byfortætningsarealer har 1. prioritet i kommunens boligudbygning i perioden fra 2013 - 2025, hvilket fremgår af Kommuneplan 2013. Fremtidige boligarealer udenfor det stationsnære områder, som ikke er nævnt i ovenstående, har 2. prioritet i perioden.

  Byggemodning

  I byggemodningsforløbet skal spørgsmål om håndtering af regnvand behandles tidligst muligt, således at de egnede løsninger kan komme i betragtning og indgå effektivt og tilfredsstillende i gennemførelse af projekterne.

  Ved nyanlæg og større ombygninger skal det sikres, at området kan håndtere mere regn og på andre måder kan indrette sig på et andet klima. Ved kloakering af nye områder skal der sikres mod oversvømmelse.

  Befolkningsudviklingen

  Ud fra de historiske tal og det indlagte boligbyggeri forventes over de næste 10 år en mindre fremgang i befolkningstallet. Prognoser viser at indbyggerantallet på i dag 27.806 frem til 2027 til stige med omkring 3.000 personer. Befolkningsudviklingen er betinget af, at det planlagte boligbyggeri i perioden med i alt 1.500 boliger bliver realiseret.

  Med det nuværende vandforbrug vil den estimerede tilvækst i befolkningen betyde en ekstra spildevandsmængde på omkring 100.000 m3/år. (10 % stigning)

  Det kan dog forventes at vandforbruget generelt vil falde yderligere blandt både borgere, virksomheder og kommunale institutioner i takt med at den gode udvikling med vandspareaktiviteter fortsætter og får en effekt.

  Erhvervsudviklingen

  I fremtiden forventes flere virksomheder inden for serviceerhverv, mens der fortsat vil være svag nedgang for fremstillingsvirksomheder. Erhvervsudviklingen i kommunen forventes ikke at give anledning til mærkbare ændringer i spildevandsmængder og -sammensætning.

  Kort over forventet byudvikling