Gå til hovedindhold

Rotter

Borger og virksomheder i kommunen som opdager rotter på deres ejendom skal anmelde det på rotteweb på kommunens hjemmeside. Kommunen sørger derefter for at rottebekæmperen tager aktion. Er der tale om et brud på kloakken vil også Spildevandsselskabet blive involveret.

Indhold

  Borger og virksomheder i kommunen som opdager rotter på deres ejendom skal anmelde det på rotteweb på kommunens hjemmeside. Kommunen sørger derefter for at rottebekæmperen tager aktion. Er der tale om et brud på kloakken vil også Spildevandsselskabet blive involveret.

  Tilfredshedsundersøgelse

  Megafon har i 2015 på foranledning af Albertslund Kommune gennemført telefoninterviews med 100 borgere for at få analyseret på deres tilfredshed med kommunens, rottebekæmpers og Spildevandsselskabets service indenfor rottebekæmpelse og rotte-sagsbehandling. Nedenfor et uddrag af hovedkonklusionerne:

  • Overordnet set er tilfredsheden med Albertslund Kommunes rottebekæmpelse meget høj. 88% angiver således at være tilfredse eller meget tilfredse med sagsbehandlingen og rottebekæmpelsesforløbet i forbindelse med deres henvendelse.
  • Også når man kigger på kontakten til de konkrete medarbejdere er tilfredsheden meget høj. Således svarer 86% af de respondenter, der har været i kontakt med medarbejdere hos kommunen, at de har været tilfredse/meget tilfredse med kontakten til medarbejderen og 88% svarer, at de har været tilfredse/meget tilfredse med deres kontakt til rottebekæmperen. Denne andel er steget signifikant sammenlignet med en tilsvarende undersøgelse i 2012, hvor tilfredsheden var på 74% og dette vidner om en meget positiv udvikling.
  • Ligeledes er der stor tilfredshed med Albertslund Kommunes digitale løsninger. Blandt de respondenter, der har benyttet rotteweb-hjemmesiden, angiver hele 93%, at den var let at finde, mens den generelle tilfredshed med informationen om rottebekæmpelse på Albertlund Kommunes hjemmeside er på 85% tilfredse/meget tilfredse.
  • Kun når det kommer til rottebekæmperens information om det videre forløb i forbindelse med kloakbrud, når andelen af tilfredse/meget tilfredse (73%) ikke målet om målsætningen på 80% tilfredse/meget tilfredse.
  • 25% føler sig ikke tilstrækkeligt informeret om hvordan de i fremtiden skal undgå rotter.