Gå til hovedindhold

Private stikledninger

I efteråret 2002 indførte Albertslund Kommune en ordning om at kunne overtage driften af stikledninger på private ejendomme under forudsætning af at der mellem parterne er indgået frivillig skriftlig aftale om overdragelse af ejendomsretten til det nærmere angivne kloakanlæg på de enkelte ejendomme.

Indhold

  I efteråret 2002 indførte Albertslund Kommune en ordning om at kunne overtage driften af stikledninger på private ejendomme under forudsætning af at der mellem parterne er indgået frivillig skriftlig aftale om overdragelse af ejendomsretten til det nærmere angivne kloakanlæg på de enkelte ejendomme.

  Denne ordning varetages i dag af Spildevandsselskabet, som står for at indgå aftale med de borgere og virksomheder, som endnu ikke har indgået aftale.

  I aftalen præciseres en række vilkår:

  • Spildevandsselskabet påtager sig, at vedligeholde de overdragne ledninger, som herefter bliver en del af det offentlige spildevandssystem.
  • Ansvar for ulovlige kloakinstallationer, herunder fejltilslutninger, forbliver grundejers. Ulovlige forhold skal udbedres for grundejers regning, uanset om de konstateres i forbindelse med overtagelsen eller senere.
  • Grundejer er selv ansvarlig for skader på ledninger og brønde, som forårsages af grundejers egne forhold, herunder egne opgravninger eller unormal tung trafik, uanset om disse relaterer sig til lejere eller andre brugere af ejendommen, med hvem grundejer har et retsforhold.
  • Spildevandsselskabet er ikke ansvarlig for driftsproblemer, som skyldes, at afløbsanlægget på den private grund, eller dele heraf, er underdimensioneret. Eventuel omlægning af afløbsanlægget eller dele heraf betales af grundejer.
  • Grundejer giver ved underskrift på aftalen Spildevandsforsyningen, eller andre af Spildevandsforsyningen bemyndigede, adgang til ejendommen med henblik på eftersyn og vedligeholdelse af de overtagne ledninger og brønde.

   

  Kort over regnvands- og spildevandsledninger

  Stikledninger vises først, når der zoomes ind i kortet vha. zoomværktøjer.