Gå til hovedindhold

Kvalitetspolitik

I 2007 indførte Albertslund Kommune kvalitetsstyring i miljø- og natursagsbehandlingen og har efterfølgende igangsat arbejdet med systematisk at udvikle og udvide kvalitetsstyringen, så det gælder for hele Miljø & Teknik.

Indhold

    I 2007 indførte Albertslund Kommune kvalitetsstyring i miljø- og natursagsbehandlingen og har efterfølgende igangsat arbejdet med systematisk at udvikle og udvide kvalitetsstyringen, så det gælder for hele Miljø & Teknik. Dele af organisationen blev i 2015 certificeret efter ISO 9001

    Overordnet set gælder at medarbejdere eller andre som handler på vegne af kommunen skal efterleve principperne i den til enhver tid gældende kvalitetspolitik for Miljø & Teknik, Albertslund Kommune.

    Som udgangspunkt skal borgere, virksomheder eller andre som henvender sig til enten Albertslund Kommune eller til Spildevandsselskabet opleve servicen som effektiv og løsningsorienteret og der skal forventes en reaktion på henvendelsen hurtigst muligt. Afgørende for en tilfredsstillende service er at der mellem kommune og Spildevandsselskabet er en tæt løbende dialog og gensidig udveksling af information og erfaringer. Det gælder ikke mindst, når der er tale om eventuelle uregelmæssigheder eller forstyrrelser, som måtte opstå og være til gene for driften og forholdene i Albertslund Kommune. Eventuelle driftsforstyrrelser for borgerne skal meddeles i god tid, således at de rette forholdsregler og oplysninger kan gennemføres og formidles.