Gå til hovedindhold

Uvedkommende vand

I perioder med meget nedbør belastes renseanlægget med så meget ekstra vand, at renseprocessen forringes væsentligt, og forureningen af Køge Bugt øges. Kloaksystemet i Albertslund Kommune er begunstiget af at være separatkloakeret. Alligevel oplever vi ved kraftige regnskyl at spildevandssystemet belastes af regnvand - det såkaldte "uvedkommende vand"

Indhold

  I perioder med meget nedbør belastes renseanlægget med så meget ekstra vand, at renseprocessen forringes væsentligt, og forureningen af Køge Bugt øges. Kloaksystemet i Albertslund Kommune er begunstiget af at være separatkloakeret. Alligevel oplever vi ved kraftige regnskyl at spildevandssystemet belastes af regnvand - det såkaldte "uvedkommende vand"

  Dette ekstra vand opdeles i :

  • "Langsomt uvedkommende vand", som er regn- og drænvand, der typisk efter våde perioder, eller når grundvandstanden er høj, langsomt siver gennem utætheder i kloakledningerne til spildevandssystemet. Omkring 32 % af den samlede afledte spildevandsmængde vurderes til at stamme herfra.
  • "Hurtigt uvedkommende vand", som er regnvand, der på grund af fejltilslutninger eller meget utætte regn- og spildevandsledninger utilsigtet havner i spildevandssystemet. Det vurderes at ca. 6 % af den samlede afledte spildevandsmængde i 2012 stammer herfra.

  Kilde: Albertslund Kommune, Grønt Regnskab

  Renseanlægget har gennem en årrække monitoreret mængden af uvedkommende vand til renseanlægget og har sammenlignet niveavet mellem de ti interessentkommuner.

  Der er senest i 2013 sat en fælles målsætning for oplandskommunerne om at :

  Fejlkoblinger på afløbssystemet der leder til Renseanlægget skal fjernes .
  Uvedkommende vand må maksimalt udgøre 950 m3 /ha kloakeret areal /år beregnet som en glidende middelværdi over de seneste 3 år.
  Sammenlignet med flere af de øvrige oplandskommuner ligger Albertslund Kommune under den målsatte grænse.

  Albertslund har arbejdet specifikt med fjernelse af fejlkoblinger siden 1994 og der er på baggrund af regelmæssige TV-inspektioner fortaget de nødvendige renoveringer. Spildevandsselskabet arbejder i dag efter en renoverings plan for blandt andet at reducere mængden af uvedkommende vand.

  Mængden af uvedkommende vand beregnes årligt og indgår som en del af Albertslund Kommunes grønne regnskaber.

  Se plan for det fortsatte arbejde med at begrænse mængden af uvedkommende vand

  Kilde:
  BIOFOS, Spildevandscenter Avedøre A/S
  Notat d. 23. oktober 2015
  Opfølgning på målsætning for uvedkommende vand 2014