Ejendomme i det åbne land


I Vestskoven er der i dag 12 ejendomme, som ikke er tilsluttet offentlig kloak.

I 2003 var der registreret 43 ejendomme i området. Ejendommene var enten privat ejede eller ejet af Naturstyrelsen (tidligere Skov- og Naturstyrelsen). Siden 2003 har Naturstyrelsen overtaget mange af de private ejendomme, primært med henblik på nedrivning af ejendommene og plantning af skov.

Ejendommene har alle septiktank eller trixtank, samt afledning via markdræn eller sivedræn.

Tømningen af tankene administreres af Albertslund Kommune med privat slamsuger som entreprenør. Se tømningsregulativ

Plan for ejendomme i det åbne land

 

Kort over ejendomme der ikke er tilsluttet offentlig kloakering

Kilde: Albertslund Kommune, August 2015