Status


Spildevandsplan - status - Albertslund Kommune

I det følgende redegøres for regn-og spildevandssystemet i Albertslund Kommune, som det ser ud i dag, og med fokus på en kort opsummering af de væsentligste udviklingstræk siden spildevandsplanen fra 2003.